„Ние сме подготвили един проект за разбирателство и ще го представим на всички политически партии в деня след изборите. Там са залегнали основните приоритети, начин, по който може да се конструира властта и съответно да търсим начин за реализация“, каза председателят на „Български възходСтефан Янев в "Тази сутрин". 

По думите му „Български възход“ ще водят диалог с всички, но не биха се коалирали с всички на всяка цена.

„Първите три неща са овладяване на кризите, в които живеем, даване на перспектива от гледна точка на правилата, инвестициите икономиката и развитие на социалната политика“, каза Стефан Янев.

Според Янев спекулата и високите цени са тревожен факт и трябва да бъдат засилени регулаторните органи. 

Той коментира и темата с мигрантския натиск.

„Допълнителните хора, които се командироват, са от вътрешността на страната. Тези хора са с друг тип задължение и друга подготовка. Крайно време е тази реформа в „Гранична полиция“ да завърши, да има хора, които са назначени и отговарят за съответните области - и да се увеличи щатът, и да се завърши най-после дооборудването на ограничителното съоръжение със съответните сензори, наблюдения и всичко останало“, каза председателят на „Български възход“.