На Гергьовден стотици чевермета се приготвят в пазарджишкото село Паталеница.

Това е стара традиция, която събира цели родове на празника.

Всяка махала си прави голямо огнище, на което се въртят агнета.

Подготовката за Гергьовден започва ден по-рано с изкопаване на огнища във всяка махала и с освещаване на агнетата в местната църква.

Най-ранобудният пали огъня към 5 ч. сутринта. Жаравата се прави от лозови пръчки.

Под звуците на българска музика мъжете въртят около пет часа чеверметата, приготвени от техните жени.

Гледайте повече във видеото!