Преди няколко дни малко еленче беше спасено от природозащитници, след като падна в бетонна шахта. Група младежи чули тревожния плач на малкото за помощ и се отзовали веднага. Видели бедстващото животното, а майката обикаляла безпомощна около шахтата.

Любен Домозетски и приятелите му влезли в обичайната си роля на природозащитници и успели да извадят еленчето от шахтата. През цялото време на спасителната акция се опитвали да предпазят новороденото да не пострада, докато от страх се блъскало в бетонните стени.

Това е поредната помощ на младежите, които винаги спасяват животните с ръкавици, а не с голи ръце, за да не оставят следи от човешка миризма.

„Натъкнахме се случайно на плача на малкото еленче, което беше паднало в шахтата и не можеше да излезе от нея. Преди да стигнем до мястото, ни пресрещна кошута, който се опитваше да привлече вниманието“, разказа той.

След като помагат на еленчето се отдалечават от мястото, връщат се след половин час и животното вече го няма, като най-вероятно то се е събрало с майка си.

Снимка: bTV

„Подобни неща се случват и с много други животни, които безмълвно си загиват в шахтите. Става дума за влечуги и земноводни. Много от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са с намаляваща численост или с ограничено разпространение“, добави Домозетски.

Според него необезопасените шахти съвсем естествено могат да бъдат опасност и за човека.