„Обемът в язовирите за питейно-битово водоснабдяване е около 75% от общия обем. Въпреки високите температури и малкото валежи с около 7% са по-ниски обемите. Към настоящия момент няма нищо обезпокоително“, каза служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова. 

Тя обърна внимание на язовир „Асеновец“, чийто дебит е с повече от 25% по-малко и е под критичните 50%, както и на проблемите с язовир „Ясна поляна“. 

„По оперативна програма „Околна среда“ един от бенефициентите е ВиК-Бургас. Има включено изграждане на пречиствателна станция за този язовир. Проектът е доста забавен, той е даден на доста по-ранен етап, а в момента ситуацията е критична“, каза Карамфилова. 

По думите на служебния министър за 2022 г. България няма да изпълни междинните цели в Плана за възстановяване и устойчивост, ориентирани към 40% намаление на въглеродните емисии.

Карамфилова коментира също замърсяването на въздуха

„В зимния сезон основен замърсител е битовото отопление, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия. Не трябва да ни обезпокоява. Имаме намаляване на общия брой превишения. До края на месеца ще излезем с пълния анализ за 2022 г., но предварителните данни показват, че в девет пункта са регистрирани повече от допустимия брой превишения – над 35. Това са Пловдив, София, Русе, Бургас“, каза тя.