В бургаско училище родители сами решават проблема с болните и отсъстващи учители, като... сами влизат в клас да преподават.

В училище "Васил Априлов" учат 711 ученици. Днес в клас са само обучаващите се от I до IV клас, но въпреки това учители не достигат. Голяма част отсъстват заради коронавируса - 11 преподаватели от общо 52-ама, информира директорката Мариана Стефанова.

Когато се обръща към МОН за заместващи учители, директорката установява, че първият отзовал се колега е именно родител на дете от училището: "Първият учител се оказа, че е наш родител. Тогава ни хрумна, че може да си помагаме чрез родителите, ако имат нужната квалификация. Сключваме договор за заместване. Един от колегите е за 3 дни, за 7 дни имаме".

Доброволците към момента са 6 и всеки от тях има необходимата квалификация.

"Първоначално преподавах по география в V-VII клас. В момента съм заместващ в I клас. Моята дъщеря учи тук. Миналата година беше много трудно онлайн обучението, затова е важно децата да са в училище", аргументира избора си Таня Петрова.

Според Катерина Христова, друга доброволка, която днес за първи път е провела урок в трети клас, децата се държат добре и са подготвени за ситуацията.