Няколко села от Първомайско излизат на протест заради проблем с мост над река Марица – при село Милево. 

Хората алармират, че частна фирма изгребва инертни материали неправомерно от реката и така е застрашила единствената пътна връзка между няколко села.

Мостът е важен и за земеделците, и за транспортните фирми, които не могат да го ползват заради забрана на АПИ за преминаване на превозни средства над 12 т.

Най-близкият мост над Марица е на 30 км, напомнят протестиращите.

От Басейнова дирекция отговориха с писмо на bTV, че в района не би трябвало да се добиват инертни материали. На фирмите е дадено разрешение за поддържане проводимостта на речното ниво чрез изземване на наносни отложения.  

Приз 2019 г. два пъти са правени проверки, открити са сериозни нарушения и са наложени санкции, но това не е спряло компаниите да продължат да дълбаят коритото на река Марица.

Вижте повече във видеото!