Започват консултациите при президента за необходимостта от промени в конституцията. Първата подготвителна среща на Румен Радев с Правния съвет към президента и с представители на академичната общност ще е днес.

България е под натиск да направи промени в конституцията не от скоро, такива промени бяха направени още във връзка с членството на България в ЕС, припомни преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров.

„Ако целта на измененията е прокуратурата да бъде извадена от съдебната власт, безспорно ще бъде необходимо Велико народно събрание. В тази връзка се чуха доста екзотични предложения”, отбеляза той като по думите му някой са в сферата на приключенската фантастика.  

Според него може да се стигне до извода, че не са необходими промени в Конституцията. 

Преди 10 дни беше разгледан и приет проектът на Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Това се случи на извънредно заседание в Министерския съвет, след като  Венецианската комисия излезе с препоръки към България за разследването на тримата големи и реформата в съдебната система. 

„Никой не може да правораздава по спор, в който той е страна – това е основен принцип в правото. Може ли главният прокурор да осъществява надзор за законност, по отношение на прокурор, който го разследва и внася обвинителен акт? Естествено, че не”, коментира проф. Пламен Киров.