Парламентът прие на първо четене въвеждането на 10-годишна абсолютна давност за събиране на вземания от физически лица. След този период те няма да могат да бъдат събирани принудително.      

Целта е да се сложи край на категорията "вечен длъжник" в България.  

Автори на предложението за промени в Закона за задълженията и договорите са депутати от Обединени патриоти, чийто мотив е фактът, че България е страна в ЕС, която няма нормативна уредба за личен фалит или абсолютна давност.

В момента 10-годишна абсолютна давност се прилага само за задълженията на гражданите към бюджета за данъци и осигуровки.

Вижте във видеото коментарите на депутати от ГЕРБ, Обединени патриоти и БСП!