Във връзка с твърдения, направени в предаването "Тази сутрин" на телевизия "БТВ Медиа груп" на 17 юли 2020 година, относно незаконна намеса на прокуратурата в град Сливен в търговски спор за владението и ползването на фотоволтаична централа, разположена в село Оризари, област Сливен, Районна прокуратура Сливен счита за необходимо да изясни следното:

По повод спорове между търговски дружества за собствеността и владението на ФЕЦ "Оризари" от 2018 до 17 юли 2020 година са заведени 14 преписки. Жалбоподатели по тях са и двете търговски дружества. Пет от тези преписки са обединени в досъдебно производство, което не е приключено към настоящия момент. По други 5 от преписките е постановен отказ за образуване на наказателно производство. По 4 от преписките се извършват проверки.

Районна прокуратура Сливен съобщава, че преписките са решавани от наблюдаващите прокурори единствено въз основа на събранитге данни по тях и съобразно вътрешното си убеждение. Категорично не отговарят на истината внушенията, че прокуратурата е вземала която и да е страна в гражданскоправния спор, което е правено в разрез със законно установените правомощия на магистратите.

Районна прокуратура - Сливен се противопоставя на опитите да бъде въвличана в политически спорове.