След три дни на сухо, водата в чешмите на хората от 48 населени место в Хасковско потече. До излизането на резултатите от краен потребител, водата е забранена за пиене и готвене. 

В същото време, фермерът, който изгуби стадото си след водопой на Марица в близост до канал със замърсена вода,  днес чака по сметката си обезщетение от 37 000 лева.

Фермата на семейство Господинови, които изгубиха стадото си, ще бъде обезщетена с около 37 000 лева. С тези пари може да се закупят около 12 животни, казват стопаните.   

Освен, че парите няма да стигнат за пълното възстановяване на стадото, фермерите са притеснени и къде ще ги поят.

Фермерите, които отглеждат животни около река Марица, отбелязват, че отдавна не пасат кравите си близо до водата и не ги водят там на водопой.

Пробите на екоминистерството показват, че  в колектора, през който в Марица се вливат отходните води на завода за тор „Неохим“, има опасно завишение по пет показателя. Това притеснява и другите фермери в района. 

От Басейнова дирекция продължават да изследват водите и в колектора и по течението на Марица. Завишение на нитритити е отчетено и в района на Сименовград. Все още източникът на замърсяване не е установен.

От прокуратурата освен торовия завод, проверяват и другите предприятия в индустриалната зона на Димитровград.