Към момента между 4500 и 5000 жени са прехвърлили натрупванията по индивидуалните си партиди от пенсионен фонд към НОИ. Изчислението е експертно, а точната статистика ще се знае след 1 септември, обясни в „Тази сутрин“ Даниела Петкова – член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

В рамките на седмица 200 хил. жени на възраст между 60 и 64 години трябва да решат дали да получават и втора пенсия или да прехвърлят партидите си от универсален пенсионен фонд в НОИ, като вземат само една пенсия.

„Всички останали не са го направили (освен тези 4500-5000 жени – бел. ред.) и това не е защото не се интересуват, а вероятно, защото не биха могли да имат достатъчно информация дали им е по-изгодно или не. 60% от тях по брой на вноските, които има в техните индивидуални партиди, може да нямат достатъчно стаж, за да имат право да получат пенсия от първия стълб, докато във втория парите се получават само при навършване на възраст“, поясни Петкова.

В изчисленията роля играе и техническият лихвен процент – това е нивото на доходност, което дружеството поема като ангажимент, управлявайки парите на хората, които са получили право на пенсия в последващ период.

Засега единственият начин дадено лице да разбере дали ще му е изгодно да прехвърли парите си от първия стълб е първо да отиде за справка – в НОИ, а след това и в пенсионния фонд, към който се води.

Чуйте целия разговор във видеото.