Областният управител на Перник Ирена Соколова заедно с експерти, инженери, спелеолози и специалисти по ВиК са установили неправомерно отклоняване на огромни водни количества от водосборния район на язовир "Студена".

Това заяви тя по време на обществен експертен съвет, на който покани да присъстват и протестиращите. Те обаче отказаха и попитаха кога язовирът е източен и къде е отишла водата. Те настояват всички отговорни да си подадат оставката и да отидат на съд.

"И аз се срамувам от положението, в което съм. Оставката е акт, който може да бъде извършен във всеки момент. По-важното е как ще бъде намерено решение. В момента имаме план за справяне”, каза Соколова.

Соколова и експертите през последните 10 дни са обходили основните водоизточници на язовира.

„Преди три дни видях бентовете за отклоняване на цялата вода от един от основните водоизточници при маловодие с тръба, отвеждаща към помпена станция”, обясни Соколова.

„Още на следващия ден - на 28 ноември, се установява увеличение на дебита към язовир „Студена” с 418 литра в секунда, при само 44 литра в секунда на 27 ноември. В същото време се установява, че помпената станция не работи. Ако някой си е позволил да отклонява водни запаси в този период на безводие трябва да понесе своята отговорност. Веднага подавам сигнал в прокуратурата", заяви Соколова.

Областният управител, хидролози, геолози и ВиК инженери са намерили решение с въвеждане на допълнителни водоизточници към язовира. Подготвен е комплексен план, който е входиран в Областната администрация на Перник и ще бъде въведен незабавно в действие със съдействието на МРРБ.

С разработения план в много кратки срокове - по-малко от месец, във водосбора на язовира ще постъпват количества вода, които надвишават ежедневното потребление.