Българската народна банка (БНБ) пуска от днес в обращение златни възпоменателни монети на тема "Св. Богородица - Златна ябълка".

Монетите са с номинали от 10 лева, 20 лева, 50 лева и 100 лева, които са без определен тираж.

Цените им при пускане в обращение са - 1438 лева за монетата с номинал 10 лева; 2611 лева за монетата с номинал 20 лева; 3823 лева за монетата с номинал 50 лева и 5057 лева за монетата с номинал 100 лева.

Според колекционерите интересът към монетата ще бъде слаб. Една от причините е неограниченият тираж, както и скъпата им стойност.

До края на 2024 година се очакват още пет възпоменателни монети. Следващата ще бъде пусната през месец март по случай 125-ата годишнина от рождението на Панчо Владигеров.