Преди почти два месеца ви показахме дефекти след ремонта на Западен парк, който струваше на Столична община почти 11 милиона лева. Тогава беше дадена заявка, че до края на месец септември тези дефекти ще бъдат отремонтирани. Сега обаче се оказва, че ремонтът е само частичен и пукнатините са запълнени на места. 

„Констатациите, които направихме в края на август, включваха не само дефекти по тази алея. Включваха и по главната алея, пропадания на шахти, гранитни павета. Всички бордюри са възстановени, по-дълбоките цепнатини са запълнени с бетон. Тези неща, които са свързани с асфалтовата настилка и пукнатините поради съображения на строителя, проведохме кореспонденция, при която строителят пое ангажимент да ги извърши, но не и в този сезон“, каза Димитър Данчев, директор на Дирекция „Зелена система“.

Снимка: bTV

Регулярно се извършва надзор на фирмата изпълнител. 

„На две места не им излиза уплътнението. Трябва да се подмени настилката. Фугите са локални и не се дължат на това, че основата отдолу е слаба. Ще ги наблюдаваме през зимния период. Ако се окажат по-сериозни, ще пристъпим към по-сериозен ремонт“, каза инж. Сава Деспотов от "Строителен надзор". 

Цялостният ремонт е възложен за пролетно-летния сезон през следващата година.