Недостигът на места в столичните детски градини изведе на преден план и един феномен. Оказа се, че в „Люлин“ има излишък на места, а в „Лозенец" 2-3 деца се борят за едно място в детска градина.

Кметовете на двата района коментираха, че не бива да се спира строителството на нови сгради за детски градини и подкрепиха компенсациите за родителите на деца, неуспели да се класират. Те бяха скептични към данните, че миграцията към столицата е намаляла, а прирастът е отрицателен, понеже предстои преброяване и данните ще са по-коректни след него.

"17 сгради имаме в „Люлин“, две са само за детски ясли. При 3-годишните имаме излишък от 40 места, първа градинска е това. Може от гранични до нашите райони да се запишат за следващо класиране при нас. От 20 деца недостиг има при 4-годишните, обхванати са всички при 5-6-годишните“, обясни  кметът на район „Люлин“ Милко Младенов.

В „Лозенец“ ситуацията е коренно различна, там няма нито сгради, нито места.

„475 деца не са класирани в системата. 99 от тях са кандидатствали и са участвали в компенсаторния механизъм за ваучери за детски градини. Около 15 не са одобрени, 75 ще получат вероятно и ще могат да ги използват за частни детски градини“, каза Константин Павлов, кмет на район "Лозенец".

Според него е хубаво, че има по-либерален подход към това детски градини да се помещават в приземните етажи на новите сгради особено там, където се създават нови квартали.