„Днес в района на това горско стопанство ще обикалят два екипа. Те ще покрият периметър от 17 километра“, обясни директорът на горско стопанство „Малко Търново“ инж. Калин Николов.

В граничното стопанството служителите провеждат всяка сутрин събрание, на което обсъждат задачите си – част от служителите инспектират дърводобива, а другите дават съвместни дежурства с Граничната полиция.

Служителите на стопанството нямат права да задържат. Ако видят нелегални мигранти, изпращат сигнал до служителите на МВР.

"Както видяхте няма обхват, не можем да сигнализираме на гранична полиция, че сме заловили бежанци. Практикуваме така - двама остават с тях, а един с автомобила се качва на по-високо място, където има обхват, да можем да направим връзката с Гранична полиция и да обясним къде точно е мястото, къде да дойдат", коментира Стоян Николов, зам.-директор на ДГС-Малко Търново.

"Мигрантите прескачат пътя един по един и се опитват да избягат, те чуват шума на автомобила и бързат да се изнесат да преминат през пътя, ние ги засичаме, спираме автомобила веднага, аз и колегите скачаме", добави той.

Със съвместните патрули този проблем е лесно разрешим.

"Гранична полиция имат радиостанции, които не са свързани с мобилната мрежа, имат обхват навсякъде", посочи Николов.