В България съотношението лекари по дентална медицина - пациенти е 1 към 650. Средно за Европа то е 1 към 1200. У нас може да се говори за скрита безработица в тази сфера, заяви проф. д-р Божидар Йорданов, който е декан на Факултета по дентална медицина

„1/3 от студентите, които сега завършват, са се обучавали на английски език. Много от нашите студенти искат да заминат в чужбина, за да се реализират. Нашите студенти започват да работят на живо с пациенти от трети курс. И в крайна сметка те излизат и се дипломират освен със солидни теоретически познания и със затвърдени практически умения. Тоест те могат да започнат работа веднага, след дипломирането си. Имаме много такива контакти с наши студенти от различни държави. Не навсякъде е разрешено. Например в Германия и в Гърция трябва да се работи под надзор на специалист“, обясни Йорданов.

За 15 години около 1900 студенти от Факултета по дентална медицина са поискали документи от зъболекарския съюз, за да си търсят работа в чужбина.