Какви са проблемите на България с върховенството на закона, които не можем да разрешим? Каква е равносметката на Румъния за знаковите дела и присъдите по високите етажи на властта? Специално за „Тази сутрин“ говори румънският главен прокурор Габриела Скутеа. С нея разговаря Златимир Йочев.

Преди няколко дни стана ясно, че Нидерландия няма да спре Румъния и Хърватия по пътя им към Шенген. Защо нашата държава бе блокирана и отделена от Румъния, въпреки че членовете на Европейската комисия твърдят, че покриваме всички критерии?

Габриела Скутеа: Наясно съм с факта, че Европейската комисия отстоява постоянната си позиция, че България и Румъния са готови от техническа гледна точка да се присъединят към Шенген. Но предвид факта, че институцията, която представлявам е свързана с правилата на Шенген, използвайки инструментите за международно сътрудничество по въпроси, свързани с престъпността, нямам право да изразя оценка за позицията на нидерландското правителство. Надяваме се, че дебатите в Съвета на Европейския съюз могат да доведат до нещо позитивно. Не се знае.

И все пак, намирате ли проблеми с върховенството на закона, които нашата държава не може да разреши?

Габриела Скутеа: Докладът по върховенството на закон на Комисията от 2022 година съдържа препоръки за всички държави членки. Справедливо е всяка страна сама да разглежда сферите, в които е необходим напредък, а не да гледа проблемите на другите държави. Разбира се, може да има общи теми за всички държави членки – както нашата, така и вашата – за борбата с корупцията, например, която се наблюдаваше от ЕК по механизма сътрудничество и проверка.

Въпрос от обществен интерес е как се извършва в Румъния контролът над главния прокурор?

Габриела Скутеа: Благодаря Ви за този въпрос. Всъщност е много интересна стъпка, която ще се извърши след 15 декември. От 2020 г. правомощията на главния прокурор над прокурорите в Румъния бяха тълкувани от Върховния касационен съд. Целта беше да не се упражнява пряк контрол от обвинител номер едно към редови прокурор - в Орадя или в Констанца например и да не се преглеждат решенията им.

У нас главният прокурор има право на контрол, но не и на отмяна или на отхвърляне на решение. От 15 декември 2022 г. обаче, тази власт ще му бъде дадена. Нашето предложение към министъра на правосъдието в процеса на приемане на новия Закон за правото, от моя гледна точка беше ясна последица за нещо, което в управлението се нарича преглед и промяна.

На румънски го наричаме "контрол и регулиране". Това е много важно, защото хората в Румъния, гражданското общество, дори политическите среди се обръщат към главния прокурор, когато са налице пропуски, но главният прокурор няма правомощията да намери решение на ситуацията.

Съгласно настоящите правомощия, мога като главен прокурор да направя анализ и ако установя, че има сериозни пропуски, да призова подчинените ми прокурори да вземат мерки за разрешаване на ситуацията. От тях вече зависи дали ще предприемат някакви действия, или не.

В България Вашата държава винаги е давана като пример за борба с корупцията, особено на най-високо равнище. В нашата страна е изключение осъдителна присъда. Защо няма ефективни присъди?

Габриела Скутеа: Не мога да обсъждам практиката в държавата Ви, защото не съм запозната с правната система в по-широк план. Но мога да Ви дам примери от румънската работа, ако може така да я наречем. Първо, в Румъния прокурорите водят разследването. Те могат да делегират на специализирани полицаи да извършват определени дейности. Това е едно от основните постижения в борбата с корупцията - решение от 2002 г. , и всъщност беше и предишният начин на работа за този вид случаи. След това, инструментите на разположение в делата за корупция са много напреднали. Използваме ги.

Но в Румъния се случи нещо - като разглеждате медиите ще видите много коментари за сериозни оправдателни присъди. У нас обаче те не са поради липса на доказателства или промяна на доказателства, които внасяме в съда, а заради промени в законите, които се въвеждат - не от парламента, а от тълкуванието им от Конституционния съд.

Важно дело за Вас, румънската прокуратура още веднъж повдига обвинения срещу бившия президент на страната Ви, Йон Илиеску, след 33 години. Хората казват, че това е най-голямото изпитание пред румънската правосъдна система. Какво би означавала осъдителна присъда?

Габриела Скутеа: Наистина, това е знаково дело за румънската правосъдна система, бидейки едно от малкото дела, свързано с престъпления срещу човечеството – така е квалифицирано от колегата ми. Предвид факта, че обвинението е подписано от главния прокурор на военното отделение, то главният прокурор -  т.е. аз, трябваше да провери законосъобразността на обвинението и на цялата досъдебна фаза. Надяваме се, че делото ще се развие добре. Заседанието в това дело, предвид многото привлечени като свидетели страни, ще бъде в края на януари, на 27 януари, ако не се бъркам.

Преди едва година Румъния беше в тежка политическа криза, подобно на България. Това засяга ли работата на прокуратурата?

Габриела Скутеа: Не бих я нарекла тежка политическа криза, беше нещо много шумно, но като човек, работил в прокуратурата 27 години, съм виждала по-тежки политически кризи. Тази беше важна, защото беше вътре в коалицията, сформирала правителство по онова време. Някои от дебатите, довели до политическата криза, бяха свързани с прокуратурата. Не беше моя работа да обръщам внимание на политическата криза, моя работа бе да осигуря постоянното функциониране на прокуратурата, взимайки предвид факта, че началото на политическата криза беше през септември или октомври, съвпадайки с една от вълните от COVID кризата и беше много трудно да продължим да извършваме дейността си.

Отново има ръст на телефонните измами в България, извършвани все по-често от Румъния. Как се случва и колко голям е проблемът?

Габриела Скутеа: Не съм запозната с този вид схема, но предвид факта, че много престъпления сега се извършват чрез IT системи, сме наясно колко важно е да подобрим капацитета за намиране и получаване на доказателства за подобни измами.

Вие сте тук като част от международната конференция STOP HATE SPEECH. Колко сериозен е този проблем?

Габриела Скутеа: В Румъния не е много сериозен, но някои престъпления от омраза са извършени предимно срещу евреи и понякога срещу роми. Трябва да сме наясно, че отричането на Холокоста е нещо, което трябва внимателно да следим в бъдеще. Дори сегашните млади поколения нямат връзка с реалността след Втората световна война, но има жива история. Да се отрича Холокоста, е неприемливо.

В Румъния имаме случаи, свързани с бившия министър-председател на Румъния, генерал Йон Антонеску, като трябва да виждаме тънката граница между исторически дебат, който е приемлив, но да се премине към другата крайност, да се портретизира генерал Антонеску и други високопрофилни личности в Румъния, свързани със системата на нацистите. Прокуратурата много активно наблюдава и дава препоръки на подчинените прокуратури.