Задържане цените на топлинната енергия или минимално отклонение от техните сегашни нива в която и да е посока. Такава прогноза направи в „Тази сутрин“ председателят на Асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев по повод искането на топлофикационни дружества в страната за увеличение на цената на парното и на топлата вода.

„Това са цени от заявленията на топлофикационните дружества. Това не означава, че те искат тези цени. Технологията е такава, че в тези заявления трябва да заложат своите разходи. През формулите се получава определена цифра“, обясни Кремен Георгиев.

„След като КЕВР оцени реалността на разходите, които са заложени и ги коригира по съответния начин, комисията залага нова цена на газа в същите модели, която е прогнозна за следващия период и няма нищо общо с тази, която е в заявленията. От тук се получава огромната разлика – в случая много надолу - от цените, които са в заявленията“, поясни още той.

Какви изравнителни сметки да очакваме?

„Увеличението на изравнителната сметка на един абонат не зависи толкова от цената, а колкото от това как се е променило потреблението му или потреблението на другите абонати в сградата“, каза Кремен Георгиев.

Средномесечните температури също са критерий. Колкото по-висока е температурата, толкова по-малко енергия е необходима на сградата да се загрее и съответно топломерът отчита по-малко.