„В периода от 13 март до края на май месец 2020 г. са подадени над 4000 нови сигнала за случаи на домашно насилие на телефон 112“, заяви Любомир Талев, директор на дирекция „Съвет по законодателството“ към правосъдното министерство, в предаването „Тази сутрин“.

Това са данните за периода, в който у нас беше наложен първият локдаун заради коронавируса.

Той коментира, че у нас няма официална статистика, която да следи случаите на насилие и се разчита на данни от МВР.

Талев уточнява, че към края на годината има успокояване на ситуацията.

„За 2020 г. са издадени над 3000 заповеди по Закона за защита от домашно насилие, като една заповед обикновено важи за повече хора“, коментира още Талев.

Предвиждат се законово промени, които са подпомогнат жертвите на насилие, лечението на самите насилници и налаганите им санкции. По думите на експерта ще бъде добавена двойно завишена санкция в случай на повтаряне на насилието.

„Насилниците ще бъдат задължавани да посещават програма за справяне с агресията, както и такава за справяне със зависимости, ако имат такива“, допълва още Талев.

За жертвите се предвиждат нови мерки за закрила в четири основни насоки, които ще бъдат оформени като социални услуги. Едната е създаване на денонощен телефон, по който ще може да се заяви когато някой е жертва на насилие и ще получи съвети за действие.

Предвижда се създаване на консултативни центрове, както и на нови кризисни центрове.