Актьорът Милен Иванов всяка година влиза в образа на Фердинанд и чете манифеста. Той разказа, че е избран за това случайно.

„Надявам се успешно да пресъздавам вълнението и въодушевлението, което са изпитвали нашите предци по онова време“, каза актьорът.

„Интересувам се от такива знаменателни събития за нашата история. Миналото по някакъв начин трябва да ни вдъхновява, за да имаме в бъдеще каузи. За съжаление смятам, че в момента ние не бихме могли да бъдем на висотата на нашите държавни ръководители по онова време, когато всички велики сили държат да се възстанови Берлинския договор“, на мнение е Милен Иванов.

Той е на мнение, че е повод за гордост и мечта някога да станем държава и народ на такава висота.