2023 г. ще мине под знака на Сирак Скитник – така БНР ще отбележи няколко годишнини, включително 88 години от създаването си. Това съобщиха в „Тази сутрин“ генералният директор на БНР Милен Митев и Милена Димитрова, председател на обществения съвет на радиото.

„Националното радио става на 88 години – една доста солидна цифра. Имаме обаче и две други годишнини, свързани със самата личност на Сирак Скитник, първият директор на БНР – 140 години от неговото раждане и 80 години от неговата смърт. Искаме да отбележим тези събития като планираме поредица от събития през цялата година“, каза генералният директор на БНР Милен Митев.

От обществения съвет на радиото са настоявали 2023 г. да мине под знака на Сирак Скитник.  

„Към достойнството трябва да има и памет. В историята на радиото е вградено нещо, което е много по-различно от другите обществени медии. В основата на радиото има една личност, един визионер“, каза Милена Димитрова, председател на Обществения съвет на националното радио.

Димитрова разказва как Сирак Скитник изгражда радиото след указа от 1935 г., издаден от цар Борис III. Дадена му била само една канцелария с една маса и два счупени стола. Той обаче имал визия за това как да се поднася безпристрастно информацията, далеч от политическите интереси.

„Сирак Скитник е успял да привлече в радиото хора със свободен дух – журналисти, писатели и композитори. Още тогава в основите на тази институция е заложена идеята за свободата и независимостта“, допълни Милен Митев.