От 19 до 23 февруари Нов български университет (НБУ) беше домакин на 11-тото издание на студентското състезание "Рекламна академия", тристранен проект на университета, Българската асоциация на рекламодателите и Българската асоциация на комуникационните агенции.

„Рекламна академия“ е иновативен формат, който изгражда дългосрочни връзки между висшето образование и бизнеса. По време на академията студентите реализират проекти от областта на маркетинговата комуникация.

Участниците са разделени на 20 отбора в 6 сектора – безалкохолни напитки, бира, лекарства без рецепта, ритейл, телекомуникации и храни. Всеки отбор включва по един ментор от компания рекламодател и по двама ментори от комуникационни агенции.

Най-добрите от студентите получават възможност за работа и стаж.
Тази година в „Рекламна академия“ участват над 200 студенти и 39 ментори.