Хората в засегнатите села гледат с недоверие на обяснението, че само проливният дъжд е причина за бедствието. Институциите започнаха да проверяват за незаконен дърводобив в горите в Карловско.
Една трета от територията на България е гора. А в около 35% от горите в страната се извършва незаконен дърводобив, твърдят еколозите.

„Това включва всякакви нарушения от момента на планирането на извършването на сечите, издаване на позволително, транспорт на дървесината. На практика се намират схеми, чрез които да се скрият определени количества от дървесината“, казва Добромир Добринов- WWF България - експерт по "Природозащитно законодателство".

Снимка: bTV

Според експерти щетите за държавната хазна са в милиони.

„Просто се скриват количества, от реално позволените, по горскостопанските планове, по позволителни за сеч, по превозни билети. На всеки един от етапите се скриват определени количества дървесина, които се реализират като изцяло незаконна печалба“, обясни Добринов.

Незаконният дърводобив в България генерира близо 150 милиона лева в сивия сектор.

Снимка: bTV

Експертът по горите Добромир Добринов посочва два вида нерегламентиран дърводобив. Първият се извършва от социално слаби групи хора, които секат в близост до населените места.

„Основният принос е полузкаонният добив, тоест планирани сечи. Издадени позволителни за сечи, но започват превишения за ползване, скриване на количества дървесина при транспортиране. Всичко това води до един такива огромни мащаби“, казва експертът.

Снимка: bTV

Правим проверка в горите на Банкя, където WWF нееднократно са установявали , че има нарушаване на закона, защото стопанинът на горския парцел е позволил да се добиват повече дърва, отколкото позволява горскостопанският план по закон.

„Планираното за ползване е 20% за действието на горскостопанския план, което означава около 24-25 кубика - това е по горскостопански план. Позволителното за сеч обаче надвишава с близо 42% това количество. На ниво ГСП е преценено, че за тази гора не трябва да има по-голям интензитет, а той е превишен близо 42%. Това означава, че тази гора няма да се развива по най-добрия начин“, обясни Добринов.

Снимка: bTV

Ден по-късно след подадения сигнал на WWF държавната институция, която стопанисва горската територия и регионалната дирекция по горите, която извършва контрол започват проверка. На място е и екип на bTV.

“От извършената теренна проверка на иглолистната култура след изведената сеч нарушения не са констатирани”, казва Димитър Христов- ЮЗДП.
„Аз съм готов да си поема отговорността, но към настоящият момент мисля, че всичко е извършено, както трябва“, обясни Кирил Пиронков - зам.-директор на държавно горско стопанство София - териториално поделение, което стопанисва държавни горски територии.

За първото шестмесечие на тази година в онлайн платформата на WWF са постъпили около 50 сигнала от граждани.