Протест на рибари и граждани срещу намеренията на германски инвеститори да изградят плаваща фотоволтаична централа на язовир „Огоста“. Инвестицията е за един милиард евро с условието да бъде ремонтирана язовирната стена – за което са необходими над 20 милиона лева.

Намерението бе обявено към края на годината от министъра на икономиката и впоследствие предизвика недоволство сред жители на областта.

Снимка: bTV

Според официалната информация фотоволтаичната централа, която ще бъде разположена върху водите на язовира, ще взема около 40% от тази площ.

Притесненията на недоволните са, че всичко това ще унищожи екосистемата и че всъщност икономическите ползи няма да са кой знае колко големи за региона, дори напротив.

Снимка: bTV

Хидрогигантът „Огоста“ се появява преди 35 години след 20 години строеж с идеята за напояване на селскостопански площи, която така и не се реализира. Обемът му от над 500 кубически метра го прави втори по този показател в страната ни, но поради възникнали впоследствие проблеми е наложена ограничителна кота, която налага много по-ниско ниво от допустимото.

Междувременно язовирът се превръща в любимо място за туризъм на хора от цялата страна. Десетки хиляди са и риболовците, които не искат да виждат плаващи панели.

Снимка: bTV

Според експерти от Българското дружество за защита на птиците проектът би навредил и на рибите, и на птиците – сред които редки видове като къдроглав пеликан, черногуш гмуркач и патица звънарка.

„Такива възобновяеми енергийни източници трябва да се планират основно в населените места, в индустриалните зони, близо до потребителя, в трайно увредени терени, а не в природни територии, какъвто се явява и язовир „Огоста“, заяви Ирина Матеева, БДЗП.

В отговор на въпроси на bTV от Министерството на икономиката уточняват, че към момента не са поемани никакви ангажименти от страна на държавата към този:

“Няма да бъде разглеждана хипотеза евентуалната инвестиция да спре свободния достъп до язовира или да навреди на развиваните на него стопански дейности, в това число действащите рибовъдни стопанства. Изключена е възможността язовирът да бъде даден за управление на частна компания. Той ще остане държавен.

Обсъжданията на проекта тепърва престоят.