Уенди Пърсел е професор по Трансформиращо лидерство, устойчивост и глобално висше образование в Харвардския университет.

Работата й е да консултира различни организации за това как да превръщат личностите в лидери. А мисията й - да помогне на организациите в цял свят да работят справедливо, устойчиво и социално отговорно към личността, обществото и планетата.

Снимка: bTV
„Светът е несигурен, сложен, има неяснота в него. Опитваме се да помогнем на лидерите да създадат достатъчна сигурност, за да участват в стратегическото планиране, но също и да имат достатъчно гъвкавост в несигурността, да променят бързо посоката – наричаме го ловкост”, обяснява тя.

Светът има нужда от промяна и тя трябва да започне сега: „За социалната промяна има една много хубава мисъл на Бан Ки-мун – той говори за това да не оставяме никой назад. В този смисъл, за да може едно общество да върви напред, трябва да вземе предвид скоростта на най-бавния. Затова трябва да вървим всички заедно напред. Това се отнася за правата на жените, образованието достъпно за всички, отнася се и за възможността да имаш добра работа, и добър живот като минимум за всеки”. 

Уенди Пърсел иска да донесе промяна и у нас. Затова, преди 2 години, започва програма „Лидерство, устойчивост и иновации” заедно с Американския университет в България.

Основното й послание е, че на бизнеса винаги трябва да се гледа глобално, защото проблемите никога не са само локални: „Например, при замърсяването на въздуха или климатичните промени – тези проблеми не се съобразяват с географията или държавните граници. Всички те са свързани. Не можеш да изградиш стена, която да спре замърсяването на въздуха”.

Според нея живеем извън „разумните граници” на нашата планета: „Измъчваме природата си по различни начини. Мисля, че това се вижда при глобалното затопляне, в огромните миграционни процеси - това са всъщност природни или климатични бежанци. Те са разселени – заради климата, заради наводнения, заради пожари, както се вижда в момента в Калифорния”.

Снимка: bTV

Уенди Пърсел посочва на организациите вредите, които човечеството и индустрията нанасят на природата, но дава и решения – чрез иновациите, които можем да внедрим в производството.

Снимка: bTV

Може ли всеки да помени света?  „Да! Има една известна мисъл на антрополога Маргарет Мийд – единственото нещо, което може да промени света, е малка група от хора. Ако погледнем, например, въздействието на речта на Мартин Лутър Кинг „Имам мечтаЮ и проследим какво е произлязло от това, как малки лидери са се превърнали в герои. Изглежда, че това което днес променя света, е просто една идея – идея за устойчиво развитие, за това колко сме свързани в социалната мрежа, за начина, по който идеите се разпространяват, например. Преди е отнемало 50-60 години да се разпространи една идея, а сега можеш да го направиш в туйт или с фейсбук съобщение – това е възможност една идея да промени света. Затова казвам "Да".