За първи път в мащабен научен проект ще се изследва геномът на съвременните българи. Изследването се прави от Медицинските университети в София и Пловдив. За целта ще се съберат данни на 6 500 пълнолетни българи от всички основни етноси и географски райони на страната. Ръководител на проекта "Геномът на България" е проф. Радка Кънева.

„Това, което искаме да направим с този проект е да съберем и да изследваме цялостния геном. Това означава ДНК в неговата цялост, да прочетем цялата молекула. Това не е правено досега, защото нямаше технологични възможности. Разчитайки нашия геном ние можем да открием всички вариации в гените, които кодират белтъци, и ако нещо не е наред с тези гени се появяват различните наследствени заболявания. Можем да открием и причините за наследствените заболявания на българите“, заяви в предаването „Тази неделя“ проф. Радка Кънева.

Тя обясни, че за всеки народ има специфични вариации в генома, които са унаследявани в поколенията. „Част от наследствените заболявания са редки, но вариантите, които ги причиняват са толкова тежки, че е достатъчно да има вариант, унаследен от родителите, за да се развие заболяването“, добави проф. Кънева.

По думите ѝ повечето от болестите са свързани с множество генетични варианти, които допринасят, макар и малко за заболяването. „Това са тези често значими заболявания, които българинът страда от тях – сърдечно-съдови, диабет, рак. За да можем да лекуваме тези болести ние първо трябва да знаем кои са рисковите генетични варианти и рисковите фактори на средата. Гените са важни, но за да се изявят е важно и какъв е начинът на живот, хранене, факторите на околната среда“, каза тя.

„Медицината на бъдещето е геномната медицина. Ако ние познаваме по-добре себе си и познаваме генетичните вариации ние можем да вземем информиран избор за своя начин на живот и да предотвратим някои от тези заболявания. Българинът се сеща да отиде на лекар, когато заболяването е в много напреднал стадии и дори най-съвременната медицина не може да помогне“, подчерта проф. Кънева.

Всеки българин, който иска може да се включи в проекта "Геномът на България". Търсим хора, които не са свързани помежду си с пряка роднинска връзка, каза тя.