Днешният 24 май е необичаен по много причини. Една от тях е, че през последните месеци преоценихме стойността на времето, на културата и на книгите.

Обърнахме ли се обаче повече към тях, когато имахме повече свободно време или напротив - разбрахме, че сме се отдалечили от тях.

Според проф. Валери Стефанов, литературовед и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", повечето от хората са използвали двата месеца свободно време да четат.

"Хората търсят алтернативни преживявания. Самотата е едно своеобразно изпитание, а книгата е събеседник, от който винаги можеш да научиш много неща", каза той.

Според него хората все повече се обръщат към книгите.

"Словото е светлина и си струва да общуваме с него", допълни проф. Стефанов.

"Дигиталният формат успя да компенсира затварянето на институции като училището и университета. Според мен те се справиха в тази посока. За мен обаче това не е формат, който трябва да измести изцяло обучението във физическа среда. Изключително важно е да възстановим форматите на училището, което добре познаваме", на мнение е проф. Валери Стефанов.