Кризата с горивата стигна и до класните стаи. Учебната година вече започна в над 4000 учебни заведения.

През лятото в близо 900 училища имаше ремонти, в около 60 от тях все още продължават. Цената на горивавата ги поставя в началото на учебната година в критична ситуация - как ще се отопляват?  Как ще се справят

Резултати от проучване на Национално сдружение на общините в България за това каква е ситуацията в общините, свързана с доставките на газ показва, че 80% от общинските обекти в извадката (1092 обекта в 67 общини) се отопляват на газ и са в невъзможност за преминаване към алтернативно отопление.

Снимка: Редакторски екип

Сред тях са и 192 начални, основни и средни училища и професионални и езикови гимназии, 183 детски градини, 48 детски ясли и детски кухни.

Данните са на база проучване сред 71 общини, които са се включили.

Освен газа, отоплението се оказва предизвикателство и за училищата, които са на твърдо гориво. Търсенето към дървата за огрев и въглищата се е увеличило - като най-евтини алтернативи за отопление, но те също са поскъпнали, а бюджетите са все така недостатъчни.

Снимка: Редакторски екип

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е единственото в община Бобошево. Ще започне учебната година с 61 деца от града и околните села. Отоплението е на въглища, а за целия отоплителен сезон са им необходими 20 тона. Те им струват 10-15 хиляди лева общо.

В училището се използват само първите два етажа. Но дори и така парите не стигат за по-качествените въглища от Донбас, чиято цена заради войната в Украйна е скочила двойно.

Снимка: Редакторски екип

От 2020 година обаче у нас действа наредба, която разрешава продажбата на едро на въглища за инсталации над 500 киловата или пакетирани в чували от 25 килограма за битови потребители. Така училищата и детските градини, които потребяват по-малко от 500 киловата остават извън регулация и за да си поръчат въглища трябва да използват посредници, което надува цените още повече.

В района има и други училища, които се отопляват по този начин. Преминаването на алтернативно отопление е трудно.

Снимка: Редакторски екип

Попитахме Министерството на образованието има ли алтернатива за отоплението на училищата или допълнителни пари, за да финансират по-скъпите въглища.

„Финансирането на училищата в условията на делегирани бюджети се извършва по правила и механизми, разписани в ЗПУО и в Наредбата за финансиране на институциите. Най-общо казано, механизма на финансиране изключва „предоставяне на средства за отоплителен сезон“.

Снимка: Редакторски екип

Средствата за обезпечаване на разходите за отопление, независимо от вида му, са в рамките на средствата по стандарти и нормативи за ученик, за паралелка и за институция. В правомощията на първостепенните разпоредители с бюджет е при разработването на формулата за разпределение на бюджета на второстепенните си разпоредители - училища и детски градини, да заложат допълнителни компоненти в нея в зависимост от вида на отоплението, което ползват образователните институции.  Чрез прилагането на този механизъм се елиминират до известна степен различията в разходите за отопление при различните източници на отопление – твърди горива, газ, нафта, топлофикация. В случай, че има идентифициран недостиг на средства в някое училище, то няма пречка след анализиране на изпълнението на бюджета му, първостепенният разпоредител с бюджет (ПРБ) да го дофинансира.

В тази връзка, МОН в качеството си на ПРБ, ежегодно в края на годината прави преглед на финансовото състояние на второстепенните си разпоредители и въз основа на извършения анализ, взима решение за дофинансиране на определени разпоредители и разходи. На настоящия етап няма идентифициран недостиг от средства сред второстепенните разпоредители на министерството. В случай, че такива възникнат, ще се процедира по обичайния, описан вече ред.