След 2 години на 111-о място през 2021 г година България е класирана на 112-о място в класацията на „Репортери без граници“ за свободата на медиите по света. Отново на челните места са европейските скандинавски държави. България обаче се нарежда на последно място от страните в ЕС и на Балканите.

Какви са проблемите на България според анализа на неправителствената организация със седалище в Париж? И какви са критериите, които определят мястото на всяка от 180-те държави в класацията?

Достатъчно е да се провери в интернет сайта на „Репортери без граници“ графата „методология“. Критериите на организацията за определяне на нивото на свобода на медиите във всяка страна е публична информация.

Публична информация е също и съдържанието на 16-те страници от въпросника, изготвен от организацията.
Този въпросник се попълва от експерти в различните страни и оценките се дават на базата на тяхното становище. Кои са тези експерти обаче вече не е публична информация и „Репортери без граници“ си запазва правото да не разкрива идентичността им.

Основните критерии за определяне на това дали се ограничава свободата на медиите, според организацията, са: плурализъм, независимост на медиите, среда и автоцензура, юридическа рамка,
прозрачност, инфраструктури, налагане на натиск.

Най-добрата оценка за страните със свободни медии според експертите е около 0. Държавите, в които медиите са подложени на натиск обаче получават оценки близки до най-лошата – 100.
Следват сложни математически формули.

Гледайте повече във видеото!