Защо пътища за над 5 млн. лв. лева  по проект по Програма за развитие на селските райони не са довършени вече трета година, а според експертите става въпрос за кражба на европари. Колко качествен е ремонтът дотук?

Има ли злоупотреби и с усвояването на други проекти в района? Защо полицаи и хора твърдят, че са репресирани от кмет и общинска администрация? Как общински съветник си позволява да бие учител публично и е осъден за постъпката си на 1000 лв. глоба? Къде се случва това?

Отговорът на поставените въпроси

Пътища в Община Бойчиновци – тези в града и в селата Портитовци, Мърчево и Охрид, трябвало да бъдат ремонтирани по европейски проект за над 5 млн. лв. по Програма за развитие на селските райони, като е направено авансово плащане с ДДС за над 3 млн. лв. от Държавен фонд „Земеделие“.

Как се изразходват милиони евро в един от най-бедните райони
Снимка: btvnovinite.bg

Проектът е одобрен още  през 2019 г., а кога е трябвало да започне работата по него е спорно, защото има съществени разлики в датите, посочени в задължителните информационни табели. На една от тях в град Бойчиновци е посочено, че планираната дата за откриването на строителната площадка е 1.11.2020 г. Само че  откриването на строителната площадка е година по-късно – 28.10.2021 г.

Табелата е поставена и в село Портитовци, като за край на проекта е посочена дата 9.07.2022 г. Прави впечатление, че в договорът за изпълнение на проекта е от 5.02.2020 г. Така според наши изчисления строителните ремонти са на близо три години, като договорът е удължаван няколко пъти.

Как се изпълняват ремонтните дейности?

За изпълнението на проекта до този момент потърсихме мнението на експерти от Европейски център за транспортни политики. Проектът е удължаван официално един път. Сега разбираме, че има втори анекс. Екипът ни работи по сигнал за злоупотреби в община Бойчиновци от 4 седмици. Дали това е причината още веднъж да бъде удължен срока за изпълнение на проекта? И защо не е публикувано официално новото удължаване, както първия път?

„Първоначално е заложен за изпълнение на договора до 9.07.2022 г. Има подадени две молби за анекс и съответно са сключени две допълните споразумения към договора. Настоящият краен срок за изпълнение на договора е 26 март тази година. Това, което е представено от общината, са акт 10, или това са актовете за спиране на строителството. Един път заради влошени метеорологични условия и втори път въз основа на писмо от изпълнителя, който е възпрепятстван да извърши строителството към онзи момент“, казва Ива Иванова зам.-директор на Държавен фонд „Земеделие“, ресор „Програма за развитие на селските райони“.

Разполагаме с доклад  на Агенция „Държавна финансова инспекция“ (АДФИ). В него е посочено, че Община Бойчиновци, за всяко едно удължаване на срока по тази обществена поръчка е нарушила и закона за обществените поръчки. Посочено е също,  че финансовата инспекция не приема мотивите за удължаване, изложени в писмената обосновка на община Бойчиновци. Според експертите нито един от изложените мотиви не е обстоятелство, което не са могли да предвидят от общината и което да налага удължаването на срока и няма правно основание, за което тези договори да бъдат удължавани.

„Въз основа на тези констатации Държавен фонд „Земеделие“ откри производство по налагане на финансова корекция в размер на 10% от стойността на проекта. Това е в размер на 530 000 лв. Тези пари общината ги дължи на Държавен фонд „Земеделие“ в случай, че бъде издаден този акт. Към момента е открито производство“, допълва Ива Иванова.

„Дори и да се наложи да го довършим с наши средства, ще го довършим, то е останало съвсем малко от проекта – 1/3“, казва кметът на Община Бойчиновци Светлин Сретениев.

Наистина ли остава малко за довършване по този проект?

„Ще го кажа на прост български език. Това е мърлявщина! Това не е ремонтиран път. Това е просто безобразие! Тези бордюри те са бетонирани така, те не трябва да са така. Трябва да са изправени, нивелирани, подредени. Това просто е чудо. А, каква е логиката два бордюра да са легнали, три да са изправени, това изобщо не мога да го обясня. Ето това се наричат фуги в асфалта. Това нещо, след втората, третата зима ще се отвори. Тук може да падне някой пешеходец, защото тези шахти не се оставят така. Не се прави така!“ Това е реакцията на  Диана Русинова, експерт от Европейски център за транспортни политики.

Как се изразходват милиони евро в един от най-бедните райони
Снимка: btvnovinite.bg

В доклада е посочено също, че от общината са подавали  информация, която не е приета като основателна към ДФЗ. Ако изпълнението на проекта не отговаря на зададените към този момент изисквания, общината ще търпи санкции.

„Първото нещо, което наложи удължаването на изпълнението по проекта това са метеорологичните условия и после поскъпването на строителните материали“, казва кметът Светлин Сретениев.

Нашата проверка обаче показва, че за същия период в същата община са завършени улици по друг проект. Те са пред домовете на хора от общинската администрация и са асфалтирани в периода, в който кметът е поискал удължаване от ДФЗ на срока за проекта за 5 млн. лв. заради лошите метеорологични условия. Кметът също си спомня за тези улици по време на нашия разговор.

„Има и наши служители, които живеят на тези улици, има на улици които са общински съветници. Аз Ви казах, кметът предлага улиците, които да бъдат асфалтирани в населеното място. Аз не ги определям сам“, подчерта Сретениев.

И в Област Монтана откриваме, че отново в периода за изпълнение на проекта, когато общината иска удължаване на срока, са завършени други два пътя, при същите метеорологични условия.

С екипа ни от месец снимаме в Бойчиновци. Единственият ден, в който виждаме че се работи по проекта е в деня, когато снимаме заедно с експертите от Европейския център по транспортни политики. Денят е събота – Ивановден.

Нашият оглед започва от село Портитовци, защото на пръв поглед е свършена най-много работа по проекта до момента.  От документите става ясно, че и най-много средства – над 2 млн. лв.,  са предвидени именно за този път.

За знаци и маркировка в количествените сметки по проекта са посочени тези суми. Ако приемем, че знаците от постоянната организация на движението не са поставени, защото проекта все още не е завършен, макар че би трябвало поне знак стоп  на кръстовищата да има, то от чертежи в проектната документация виждаме какви знаци би трябвало да бъдат поставени по временната организация. Кметът на община Бойчиновци твърди, че са откраднати.

„Доскоро имаше знаци, напълно е възможно някой да ги е прибрал. Аз не съм минавал 10-15 дни през Портитовци. Няма никакви знаци. Никой не ме е сигнализирал. Този проект, няма как да бъде предаден, ако не бъде изпълнен до края, но според мен знаците някой ги е опънал. Обектът е преполовен на 2/3 от цялата си част и обектът ще бъде изпълнен“, казва Сретениев.

„Как такива мотиви ще се изтъкват? Това е оправдание, какво значи откраднати? Това е абсурдно! Аз такава глупост за първи път чувам. Да оставиш цяло населено място без каквито и да било пътни знаци е предпоставка за настъпване на сериозни пътнотранспортни произшествия, с включително жертви и ранени, а отговорността за организацията на движението в населените места се носи изцяло, персонално от кмета, съгласно Закона за движение по пътищата. Значи разплатени са 50% от този проект, а са изпълнени дейности за 10%  за две години. И след 40 години ли ще го завършим ремонта на 3 селски улици в община Бойчиновци?“, пита експертът Диана Русинова.

Как се изразходват милиони евро в един от най-бедните райони
Снимка: btvnovinite.bg

Освен в некачественото изпълнение на полагането на асфалта и  липсата на пътни знаци, експертите откриват грешки също в поставянето на бордюрите. Няколко дни по-рано и ние ги тествахме, без да искаме. Разрязахме гума на служебния автомобил.

За ремонт на моста над река Огоста при село Портитовци по проект  са предвидени над 450 хил. лв. Като за смяна на парапета например са предвидени общо над 60 хил. лв. Парапетът обаче е старият. В сметките има посочени също над 140 хил. лв. за мантинели на моста и банкетите. Такива няма.

Как върви ремонтът на пътя в село Охрид?

Пътят в село Охрид също е заложен по проекта. Тук предвидените средства, заедно с ремонта на моста над река Ботуня и кабелната мрежа, са близо 1,5 млн. лв. Асфалт на по-голямата част от обекта все още не е положен, знаци и маркировка няма, няма и знаци  за временна организация на движението или ремонтни дейности, а сумите за това са стотици хиляди левове.

Към отпуснатите средства за пътя в село Охрид е посочен и ремонт  на моста над река Ботуня. Според експертите от над 300 хил. лв., които са заложени за този ремонт, са извършени дейности за не повече от 50 хил. лв. Голяма част от дейностите вече би трябвало да са направени, като фугите на моста, за които са предвидени разходи за гумен профил 1950 лв., който профил не откриваме, подцинкована ламарина за 824 лв. Такава няма. Предвидени са и  дилатационни фуги за над 2000 лв. Такива няма. И вече няма как да се направят. Посочени са и над 1000 лв. за демонтаж на съществуващ  предпазен парапет и над 39 000 лв., за доставка и монтаж на нов. Такъв обаче също няма. Над 41 000 лева са заложени за почистване и грондиране на бетонова повърхност, над 42 000 лв. за листова хидроизолация и т.н. Шахтите и тук нямат капаци.

„Някой е станал богат покрай този път. И е станал богат за сметка на  живота и здравето на хората от най-бедния район в България. Просто едни хора взимат едни пари, не правят нищо. Лъжат хората и утре тук могат да умрат хора. Аз много пъти съм казвала, корупцията ражда смърт на пътя. Помните Своге, помните Македонския автобус и т. н. Това е кражба, което се е случило тук за сметка на хората. Реалните истинските виновници, които са откраднали те ще си живеят живота за сметка на почернените съдби на хората. Тъжно е, защото по този начин позволяваме нашата държава да се разрушава и ограбва от хора, които освен своя собствен интерес и его друго нищо не признават. Пълни джобове и празни души“, казва Диана Русинова.

Прави впечатление, че в другия обект по проект – село Мърчево вече е положен асфалт, но и той според експертите е некачествен. И не всички дейности преди полагането на асфалта са направени, така както са посочени по проект. Предвидената цена за този обект също е над 1 млн. лв. За  строителните ремонти на пътя в град Бойчиновци също са заложени общо над 1 млн. лв.

„В случай, че крайният срок за инвестицията не бъде спазен и съответно заявката за окончателно плащане не е подадена в срок. Разплащателна агенция има право да спре плащането и дори да си изиска вече дадените суми. Категорично ще направим проверка по сигнала, който ни давате. Стараем се да имаме максимално добри резултати. Тази година имаше реален шанс от загуба средства тази година, но това не само, че не го допуснахме, а дори преизпълнихме плана в размер на 17 млн. лв.“, казва Ива Иванова, зам.-директор на Държавен фонд „Земеделие“.

Експертите от Европейския център по транспортни политики сезираха Европейската прокуратура за некачественото изпълнение на проекта за над 5 млн. лв. за ремонт на пътищата в Бойчиновци. Сезирана е и прокуратурата.

Освен по европейски проекти в общината са извършени и много строителни ремонти по ПУДОСС. Като  фитнес площадката в село Пали Лула. Предвидена е за детска площадка. Площадката е направена пред дома на селския наместник. Оказва се, че две години след поставянето на уредите, ние с екипа ни сме от първите, които я тестваме. Стойността на поръчката е 7000 лв. В селото живеят три деца.

„Това ,че е едно дете. Дори само едно дете да е, грозно е да кажа половин дете… Дори да е само за кметския наместник, трябва ли да е игнорирано това дете и да не знае какво е пързалка и какво е люлка?“, обясни кметът Сретениев.

Във втора част нашето разследване очаквайте: Реакцията на институциите? Кои са авторския, техническия надзор и фирмата изпълнителна проекта? Репресирани ли са хора от общината само защото не са поддръжници на кмета? Как заместник кмет купува гласове и е уволнен година по-късно след присъдата? Защо цял полицейски участък е разбит, а служителите са подали жалби до министъра на Вътрешните работи и дирекция Вътрешна сигурност, че са репресирани и те от кмета? Възможно ли е общински съветник да бие учител публично, и да бъде осъден на 1000 лв. глоба?

Следва продължение!