България е сред предпочитаните дестинации за ловен туризъм в Европа, а много от ловните стопанства у нас са еталон за световни стандарти. Подобен е примерът с ловен дом „Батaклията“, който беше посетен от председателя на Международната ловна организация.

Ловният дом „Батаклията“ в русенско е част от Държавно ловно стопанство „Дунав“ и е известен с богатата си популация от благородни елени и постигнатите световни трофейни рекорди.

Австриецът Филип Хармар е потомствен ловец и председател на Международния ловен съюз, посещава българското стопанство и е удивен от постигнатите високи стандарти.

„Всичко тук е по международни стандарти, а най-доброто е, че българските елени са с 50 килограма по-големи от елените в Унгария и с около 100 килограма по-големи от тези в Австрия и Германия. Невероятно е да видиш тези изумителни животни, когато реват, те изглеждат още по-големи и издават невероятен звук. Това е рай за ловците“, разказва д-р Филип Хармар, който е председател на Международен съвет по лова и опазване на дивеча.

Сред важните приоритети за ловците е работа за опазване на популациите на дивите животни и природата.
„Ловът е в служба на обществото и природата и това тук е пример за това. Без лова ще има по-малко животни, по-малко био разнообразие, никой няма да полага грижи и в крайна сметка ще има негативно влияние за всички“, допълва д-р Филип Хармар.

„Батаклията“ е с богати и запазени природни богатства и се управлява в публично-частно партньорство, което допринася за инвестициите в опазване на природата и дивите животни.

„В последните три години придобихме световна слава показвайки трофеи от благороден елен, които са над 250 точки по CIC, а един от тях е264 точки по CIC. Казано на по-достъпен език, това означава, че сме достигнали висотите, които България е имала преди повече от 35 години в световния лов. Това означава много работа, много добър мениджмънт, много добро взаимодействие между частната инициатива, в мое лице с инвестирането на много средства и управлението от страна на държавата и опазването на това нещо“, обяснява и Менко Менков.

България е популярна дестинация за ловен туризъм, но може да се работи още за развитието на този отрасъл.
„Това е толкова красива страна, много различна от западноевропейските държави и гостоприемството е невероятно, за това хората обичат да идват тук“, казва и д-р Филип Хармар. Той съветва българските ловци да „останат честни с природата и да се опитат да бъдат пример за защитата ѝ“.