Висшият адвокатски съвет излезе с една позиция, в която изразяват тревога от начина,  "по който прокуратурата на Република България в последно време изключва механизмите за гарантиране на правата както на гражданите, така и на заподозрените, и обвиняемите и изключват справедлив съдебен процес".

"Притеснението на Висшия адвокатски съвет е, че правата на гражданите се злепоставят. На първо място говорим за адвокатите, които са задържани, практика стана на прокуратурата да отъждествява адвоката с неговия подзащитен. И тогава се губи процесуалното качество, което има адвокатът. На второ място - начинът, по който се извършват процесуалните следствени действия - претърсване, изземване, се цели по-скоро публичният ефект и да се злепоставят интересите на дадено лице, то да бъде вменена вината в него. Отново презумпцията за невиновност е накърнена", коментира председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова в „Лице в лице“.  

"От друга гледна точка разпространяването на събрани от прокуратурата доказателства, които не е ясно по какъв начин са събрани, но вътре се злепоставят определени лица, че са извършили дадено престъпление. Като това става с разрешение на наблюдаващия прокурор. Изключително притеснение има за Висшия адвокатски съвет, че системно се нарушава Директива 343/2016 на Европейския парламент и Съвета, в която се говори за презумпцията за невиновност.", допълни Рангелова.

 

Не е имало спор при приемането на декларацията от Висшия адвокатски съвет, заяви неговият заместник-председател Людмил Рангелов, който отбеляза, че нарушение на презумпцията на невинност от страна на прокуратурата не виждаме само тази седмица, а има едно „натрупване на факти и събития на нарушаване на върховенството на закона“.

Тревожен е начинът, по който обвинението разпространява информация по различни разследвания до медиите, нарушава се „правото на чест и достойнство на разследващите лице“. Тя не е конкретна, не е събрана в едно прессъобщение от наблюдаващ прокурор, а се поднася частично“, което „не е информиране на обществеността, а манипулиране“, смята Рангелов.