Новият държавен бюджет вече е на показ. Някои специалистите казват, че е щедър и социален, а някои икономисти – че е разточителен и залага бомби.

„С този бюджет вече се прощаваме с финансовата стабилност и влизаме в ситуация на сериозни дефицити“, коментира в „Лице в лице“ Иван Нейков, бивш министър на труда и социалната политика.

Според него по време на криза се правят най-важните реформи, а в този бюджет няма нито една реформа и парите просто ще бъдат похарчени.

„Тази година в социалната сфера ще бъдат дадени повече пари, отколкото миналата година. В същото време това ще бъде продължаване на една много стара практика в България да отчиташ ефекта от социалната политика не по решените въпроси, а по похарчените пари“, каза още Иван Нейков.

По думите му онова, което липсва в социалната сфера на бюджет 2021, са цели.

„Има повече пари в социалната сфера, но в същото време през бюджета не се вижда да се решават онези проблеми, които касаят огромната част от обществото“, на мнение е той.

Нейков даде пример със сферата на образованието, където по данни на правителството 47% от всички деца над 15-годишна възраст у нас се водят функционално неграмотни и в същото време в бюджета не се вижда отговор на този проблем.

„Еднаквите детски надбавки са предвидени само за 2021 г., а след това няма. Ако целта ни е била нова демографска политика, има ли някой, който си мисли, че като дадеш по равни детски надбавки само за една година, ще оправиш демографията. Де да беше толкова лесно“, посочи бившият социален министър.