На годишната среща на американското дружество по клинична онкология, с над 34 000 души, се съобщават най-новите разработки в областта на лечението на рака. Това каза в предаването „Лице в лице“ доц. Желязко Арабаджиев.

Относно новината за пробива в лечението на рак при 18 пациента с карцином на дебелото черво, доц. Арабаджиев направи две уточнения.

„Става дума за имунотерапия, за пациенти, които имат потенциално операбилен рак на ректума, на правото черво. Те имат нужда от предварително лечение, за да стане подходящ за операция туморът. Такова лечение е лъчево лечение с химиотерапия и след това оперативно. Това е стандартът, който всички пациенти получават и в България. Колегите на проф. Диас, главният изследовател в това проучване, са прибавили имунотерапия преди лъчевата терапия и преди операцията, поясни доц. Арабаджиев. Включени са 18 пациента в клиничното изпитване, като при 14 от тях е постигната пълна ремисия, пълно изчезване на тумора, включително и от биопсия няма туморни клетки", обясни доц. Арабаджиев.

Той допълни, че тези пациенти имат две важни характеристики:

"Нямат далечни метастази и затова подлежат на операция. Второ – те имат един генетичен дефект. Техните туморни клетки имат генетичен дефект, който прави самите туморни клетки уязвими и раними от имунотерапията“.

Доцентът поясни, че и в България са започнали да изследват този генетичен дефект и процентът на положителни проби за тази генетична мутация е около 20 и няколко процента.

„Не е много голяма групата пациенти, които биха имали полза от тази имунотерапия, така че това за нас е наистина супер окуражаваща новина. Дори и ние в България от няколко месеца разполагаме с подобно действаща имунотерапия при пациенти с напреднал рак на дебелото черво, с метастази, които трябва да имат този генетичен дефект. Резултатите не са толкова фантастични като при пациентите на проф. Диас, но за нас това е един голям пробив, имунолечението на дебелото черво, е един голям пробив в областта на онкологичното лечение“, допълни докторът.