България е една от малкото държави в Европа, в чието законодателство не присъстват престъпленията от омраза срещу ЛГБТ хората. Пострадалите рядко докладват заради последваща дискриминация или страх. bTV Репортерите разказват историите на няколко пострадали и на един човек, загубил живота си.

30 септември 2008 г. в Борисовата градина е убит студентът Михаил Стоянов.

„Под "престъпление от омраза" се разбира физическо или словесно нападение срещу физическо лице, мотивирано от предразсъдъци срещу това лице. Когато Михаил Стоянов беше убит в Борисовата градина, извършителите впоследствие оправдаха себе си, че са прочиствали парка от гейове, че са вършели нещо, според тях, добро“, коментира Радослав Стоянов – БХК.

„Престъпленията от омраза, които фигурират в българското законодателство, са тези, които са извършени въз основа на раса, народност, етническа принадлежност, а в някои случаи политически и религиозни убеждения. В българското законодателство липсват като квалифициращ признак, т.нар. - хомосексуалната ориентация и половата идентичност“, заяви Силвия Петкова - адвокат по наказателно право.

„В случая това е престъпление съобщение, послание към цялата общност. Да, жертвата е една непосредствена, но посланието е към цялата група, която носи този признак. Съобщението е: "Вие не сте добре дошли в обществото и утре всеки един от вас може да е на мястото на тази жертва“, каза Радослав Стоянов.

„Бих подчертала решението на ВКС по делото за убийството на Михаил Стоянов. ВКС всъщност казва, че не става въпрос за хулигански подбуди, а за хомофобски, но поради липсата на такъв квалифициран състав в нашия НК, те не могат да наложат по-високото наказание. Поради тази причина намаляват присъдите на убийците на Михаил Стоянов - едната на 10 години, а другата - на 4 години“, заяви адвокатът Деница Любенова