Освен за гордост, днес е време за помирение. Помирение със собствените си мисли. Защото силата на словото и думите могат да рушат стени и чувства, но могат и да носят успокоение и упование, дори и изречени тихо от вътрешния глас в главата на всеки от нас. Константин Философ е бил ловък дипломат и е знаел как да си служи с думите.

През своя живот той изпълнява няколко ключови дипломатически мисии за тогавашния свят. Млад, само на 24, но вече ерудит. Израснал в Солун, но говорещ толкова добре арабски, колкото и иврит, Константин Философ заминава за Багдад малко повече от 100 години, след като българският хан Тервел спира арабите пред стените на Константинопол. Но няма кой да ги спре да нахлуят в Испания. Западът и Изтокът, християнството и ислямът спешно се нуждаят от мир. И Константин Философ е призван да го осигури, защитавайки християнството.

Той пристига в Багдад, в момент, в който градът изживява своя културен разцвет. В града вече има над 100 библиотеки, дори училища, в които се учат древните лекари. "Христос е създал човека между ангелите и скотовете, като го е отличил от скотовете чрез речта и разума...". Това е сред най-запомнящите се цитати на Константин Философ по време на диспута със сарацините.

Тази философия служи и като основа за създаването на глаголицата, което е най-голямото постижение в живота на философа. Според него словото крепи сърцата и умовете. Затова словото винаги трябва да се използва със сърце, за да стигне до ума, а когато се използва с ума, достига до сърцето.

Истинските просветители винаги се опират на мира. Защото само когато хората живеят в мир със себе си и с другите, могат да възприемат написаното с буквите и то да променя техния свят.

Затова, в период на криза и страдание, е особено важно как си служим с думите. Те могат да ни вдигнат, но могат и да ни сринат. Помислете си коя е любимата ви българска дума? Например защо в нашия език земя, страна, природа, планета, Вселена, Родина - са в женски род като майка.

Към тази редица можем да добавим и азбука и писменост - майката на всеки разум и ключът към разрешаването на всеки конфликт. Пазете словото и мислете за думите, които използваме. Те показват най-ясно какви хора сме.

Честит празник!