Докато издаването на български паспорти на граждани на Северна Македония намалява, все повече турци искат българско гражданство.

Нови правила за издаване на български паспорти през последната година правят все по-трудно и почти невъзможно за гражданите на Република Северна Македония да получават българско гражданство. През 2020 година държавата ни прави над 9100 граждани на Северна Македония българи. Тази година са 1409, като повечето са започнали процедурите си по стария закон. Промените в закона, приети през 2021 година, вече улесняват турски граждани да получават български паспорт. От 697 турци, подали молба за български паспорт през 2020 г. преди новия закон, през 2022 г. те вече са над 2100.

Днес на улица "Йесилова" в 3-милионния турски град Бурса търговски реклами предлагат български паспорти.

- Събират се документи от тук, дават се в общината, в София, казва Сузан Акчочу, служител на посредническа агенция в Бурса.

- И вие го правите за хората като услуга?
- Да. Точно така.

-  Колко време отнема издаването на български паспорт от деня, в който дойдат при вас, до деня, в който го взимат?
- 6 месеца, до една година, зависи.

- Тези туристически офиси, които ги виждате, те са десетки, казва журналистът Мюмюн Топчу.
- Колко плащаш, за да получиш един български паспорт накрая?
- Може би над 10 хиляди евро.

- 10 хиляди евро?!
-  Да, на няколко пъти се извършват плащания.

На улица "Аксаков" 5 в София от една година опашката чакащи пред Дирекция „Българско гражданство“ вече е различна. Вече ги няма обичайните назад в годините граждани на Република Северна Македония, Украйна, Молдова, Сърбия чакащи да станат българи. Вече има предимно хора, които говорят турски език.

Пожелал анонимност гражданин на Република Северна Македония с български паспорт и познаващ добре десетки кандидати за паспорти ни разказва, че македонците вече получават откази за наши документи за самоличност, както и хората с етнически български произход от Украйна, Сърбия, Албания и Косово.

„Има една сериозна промяна в Закона за българското гражданство, която се случва март 2021 година. Това е последният български парламент, който изкара пълен 4-годишен мандат, когато управляваща партия беше ГЕРБ“, заяви Емил Дечев, зам.-министър на правосъдието.

Вносители на закона са депутатите от ДПС и ГЕРБ Йордан Цонев, Хамид Хамид, Тома Биков и други. Основната промяна е необходимостта от документ, доказващ, че кандидатите за паспорт имат предци, живели в България за турците и български етнически произход за македонци, украинци, сърби. Нужните документи се издават от общините. 

„За турските граждани, които желаят да придобият българско гражданство, е сравнително лесно, защото те трябва да представят документ, паспорт, на родителя. При гражданите от Северна Македония е по-трудно, защото те трябва да извадят стари документи, често от 19-ти век“, обясни Емил Дечев.

„Изисква се от кандидатите да предоставят документ на хартия, че неговите предци е записано каква им е етническата принадлежност. За един гражданин на Северна Македония, Албания и даже Сърбия – е невъзможно да предостави такъв документ, когато е било Царство България“, обяснява македонски гражданин.


Нашият събеседник ни показва документи на братя, сестри, бащи, синове македонци. Едните получили български паспорти преди промените на закона, другите получили отказ след това.

- Ако македонците трябва да издадат от самата държава Македония такъв документ, че имат български произход?
- На практика те няма да намерят такъв документ след октомври 1944, каза зам.-министър Емил Дечев.

- Тъй като политиката на Югославия е такава.
- Точно така. Ако не е имало едно подредено семейство с желание да опазва историческата памет или родствената памет, действително доказването на произхода става много трудно. 

- Това не означава ли, че ние казваме, че македонците не са били българи? Значи не се приема, че те имат български произход преди 1944-та?
- Според мен ще е грешка, ако го тълкуваме така.

Акиф Хюсеинов от Бурса е живял в българския град Омуртаг. Децата му са турци, родени в Турция, но имат право да вземат български паспорт.

Казва, че вече е подал документите им и чака отговор. Учи ги на български, но знаят само думи, като вода, хляб, не повече.

Бройката на хора с български паспорти в Турция не намалява в годините.

- Точната бройка не се знае. Аз предполагам, че над 300 000 души са с двойно българско гражданство. Над 1000  туристически офиси работят по изготвяне на документи за гражданство.

- Това означава ли, че след това вече придобилите и техните деца могат?
- Да.

И това може да продължи поколения наред без те да имат никаква етчинеска или юридическа връзка с България?
- Законът така е направен, заяви зам.-министър Емил Дечев.

Те са турци, родени са в Турция, говорят турски, но по паспорт са българи.
- Законодателят в България е решил така да бъде.

- Смятате ли, че зад това стои политически интерес?
- Когато се гласува закон в парламента, винаги има политика, допълни зам.-министър Емил Дечев.

Според неофициални данни на изселнически организации всеки 5-ти жител на 3-милионния град Бурса има връзка с България или предци, с произход от нашите земи.