Изборите извън страната се провеждат на 5 континента. Най-много изборни секции в чужбина бяха открити в Турция - 166. Оправдаха ли се прогнозите за висока активност и имаше ли нарушения в югозточната ни съседка?

Внезапна наша проверка в секция в квартал „Кестел“ в Бурса, в която разбираме, че има голяма активност, виждаме член на секционна комисия, който дава указания на гласоподаватели, показва им команди по машината за гласуване и им говори на турски. Ето какво обясни Михаил Цеков, председател на СИК в Бурса.

- Вашият колега не вижда ли за кой гласуват?
- Някъде може да се случи и това, но без него просто не става, трябва да минат училище, да изкарат курс.
- Сами просто не могат?
- Повечето могат, но има възрастни хора, които им е затруднено.
- Но самият избор на партия трябва да се натисне копчето ли?
- Всяко едно движение е непонятно за тях.
- А самият избор на партия?
- Никой не им казва.

След като нашият екип поставя въпрос за инструкциите към гласоподавателите в секцията в квартал „Кестел“, скоростта на гласуване рязко намалява. До 17 ч. тук са пуснати над 500 гласа. Кестел е една от 40-те секции в Бурса. Възрастните хора имаха затруднения при гласуването с машини и търсеха помощ от членовете на комисиите. Но помощ беше възможна и без да се намесва в избора на хората.

Най-активни и на тези избори в Турция бяха възрастните хора.