Оправдано ли е минималната цена за такси да е 1 лв./км?