Коя е основната причина за проблемите, свързани с наводнения?