Преди 5 години Коста Грозданов и съседите му в столичния квартал Овча Купел казват сбогом на изравнителните сметки за парно и топла вода. Те постигат това, като подменят с дистанционни всички уреди по радиаторите и водомерите за топла вода в цялата сграда. Сега получават реални сметки всеки месец след отчет на разпределителите и водомерите отвън, без да се налага чакане на отчетник. Клиентите оценяват тази промяна като ефективна, защото сметките им са справедливи и отразяват само текущо потребление, без годишно изравнение.

Подмяната на визуалните уреди и водомери с дистанционни такива, която вече са направили жителите на този вход, ще стане задължителна за всички потребители.

В директива на Европейския съюз се предвижда от 25 октомври 2020 г. да започне промяна в посока повишаване на енергийната ефективност на жилищата чрез монтаж на дистанционни уреди. „На практика от тази дата ако се наложи да подмените водомер за топла вода, защото е стар или поради ремонт например, то следва да направите това с уред, който е с дистанционно отчитане“, обяснява Милена Стоянова, управител на Техем и допълва, че при избора на радио водомер за топла вода, клиентите трябва да бъдат особено внимателни, защото уредът трябва да може да се отчита дистанционно от топлинния счетоводител, който обслужва етажната собственост. „Този, който чете топломерите, трябва да може да отчита и дистанционните водомери в сградата, за да се гарантират коректни сметки“, казва още Милена Стоянова.

И в момента в редица домове в София и страната, обслужвани от Техем, са монтирани около 600 хиляди водомери, топломери и разпределители с дистанционно отчитане. В настоящите условия на пандемия, това означава, че тези предвидливи клиенти, няма нужда да осигуряват достъп до дома си за отчет, защото от Техем правят това от дистанция, без да влизат в хола и банята. За клиентите, които до момента не са монтирали радио уреди, Европейската Директива предвижда задължителното поетапно преминаване към дистанционни уреди за разпределение на топлинната енергия. Тук попадат всички топломери, уреди за индивидуално разпределение и водомери за топла вода.

След малко повече от 2 години, от 1 януари 2022 г., когато вече има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители с дистанционно отчитане, на крайните ползватели се осигурява информация за фактурирането или за потреблението поне веднъж месечно. Това може да сложи край на изравнителните сметки и всеки да плаща това, което е потребил като отопление и топла вода за конкретния месец.