Визуализацията става все по-важна с оглед развитието на социалните мрежи и онлайн търговията. Снимките имат огромно значение за възприятието на потребителя, затова тяхното качество  не бива да бъде пренебрегвано. Благодарение на модерните софтуерните технологии всяка фотография може да получи нужния вид и ефекти.

Програмите за обработка на визуализациите вече са широко достъпни, дори смарт телефоните разполагат с вградени филтри и инструменти за редакция на фотографиите. Това се отнася и за постигане на идеални размери на снимки.

Приложението на снимките определя техния вид, размери  и всички останали характеристики. Продуктовата фотография е модерна фотография, чиято цел е да представи по най-добрият начин определени стоки и продукти на потребителите. Тя е приложима най-вече в онлайн търговията, рекламата, социалните мрежи и уеб страници в интернет.

Обработката на фотографиите е от огромно значение за продуктовата фотография и при нея масово се използват новите технологии. Основно за нуждите на онлайн търговията е наложително да се прилагат съвременните стандарти при снимките на изделията и услугите, които са обект на продажба.

Те е необходимо да са максимално добре визуализирани. Клиентът е нужно да има на разположение максимално коректна представа, която да му даде всяка една снимка на стоката. Ето защо визуалиазиите често търпят допълнителна обработка и видими ефекти.

Необходимост от прецизиране размера на снимките за онлайн търговията

Продуктовите снимки трябва да продават, а и бизнес анализите сочат, че прецизните рекламни изображенията водят до повишаване на продажбите. Креативната визия за представяне на съответните изделия изисква да се съобрази осветлението, позиционирането, допълнителните ефекти всичко, което е необходимо за постигане на снимки, които са желан краен продукт от клиента. Постижимо е с набор от софтуерни инструменти за редакция на визуализации, сред които са извършването на промени и оптимизиране на размера на фотографията.

Преоразмеряване за постигане на идеалния размер на снимките

Всяка една продуктова снима преминава през основни етапи до получаване на идеалния й вид. При обработката най-важно е да се съобрази предназначението на фотографията. Тя може да се ползва за рекламни брошури, печатни издания, уеб сайтове и други. Според професионалистите в бранша, при работа с програмите за преоразмеряване е нужно да се спазват някои основни правила. Например, контрастът на изображението се съобразява винаги с обема на белия фон.

Една от най-използваните програми за обработка е фотошопът. Софтуерният инструмент разполага с функции за оразмеряване на фотографиите и превръщането им в определен визуален стандарт. Формата на снимките задължително следва потребностите на източника на представяне на заснетия обект. Програмата е масова, тъй като е направена лесна за употреба от всеки компютър или електронно устройство.

В интернет има още много различни програми за обработка на фотографии. Те са достъпни в Google+ и разполагат с базови функции за изрязване, оразмеряване и т.н.

Основни видове размери на снимките

Миниатюра - това са изображенията с малък размер. Най-често в онлайн търговията се използват за онагледяване на конкретни детайли от изображението.

Среден размер - използва се за презентиране на продукта, като може той да бъде представен с различни допълнителни ефекти на контраст, оцветяване, под различни ъгли и т.н.

Голям размер - тук се цели увеличаване на изображението, за да се акцентира на конкретни негови предимства. При продажбите това може да са определени характеристики на стоките като материи, цветове, функции и други.

Оразмеряването на снимките е свързано и с избиране на подходящия мащаб и форма на фотографиите. Те могат да бъдат в квадратна, правоъгълна, ромбовидна в всякакви други различни видове. Най-вече зависи от функционалността на електронното издание, където ще бъдат публикувани фотографиите.

Да се доверим ли на професионалистите при изработка на продуктова фотография?

Photopro е водещо фотостудио за изработване на продуктова фотография. Екипът от професионалисти се съобразява с изискванията на своите клиенти, както и предлага рекламни стратегии за налагане на търговски марки и продажби. Професионалният подход не е за пренебрегване, защото хората в бранша разполагат не само с подходящите хора, но и с набор от технологии за изработване на идеалния фотографски продукт. Това спестява време и усилия, а и гарантира качествена визуализации на различни по вид стоки и услуги. А професионалните снимки няма как да не бъдат отчетени от клиента и да не доведат до търсения ефект от продавачите. Основно правило при електронната търговия е да се улесни достъпа на потенциалния купувач до предлаганите артикули, което да доведе до успешно реализирани търговски практики.

Източник на изображения: photopro.bg