„Да подобрим негативното отношението на българина към застраховането, това е един от нашите основни принципи на развитие в България“, съобщи в интервю изпълнителният директор на Групама за България г-жа Селин Едит Болар.

Лидер в застраховането във Франция, Групама стъпва на българския пазар през 2008 г., когато придобива застрахователните дружества на Банка ДСК – „ДСК Гаранция“ и официално се преименуват на „Групама Застраховане“ и „Групама Животозастраховане“. От тогава до настоящия момент Банка ДСК е ексклузивен партньор на френската компания в частта на банковото застраховане. Чрез успешното им партньорство в обща кампания за комбинирана продажба с депозит, през 2011 г. „Групама Животозастраховане“ става носител на наградата „Най-добър комбиниран финансов продукт“ със своята застраховка „Живот“ , свързана със структуриран бонд.

„Налагането на прозрачност и професионализъм в обслужването на клиенти ще позволи да променим културата към застраховането в България, така че българинът да асоциира застраховането не като финансова тежест, а като необходимост, сигурност и положително изживяване“, сподели още г-жа Болар. Наследник на 100-годишна история в застраховането, едно от основните занимания на Групама в България е да създаде връзка на доверие между застрахователя и застрахования - постоянен контрол върху качеството на обслужване, препоръки към клиенти, изключително внимание при щета и максимално покритие на поетите рискове. Този принцип на развитие е пряк отговор на актуалните и завишени изисквания от страна на българските потребители на застраховки, които търсят все повече прозрачност, професионализъм, обстойно проучват ценови предложения, измерват имиджа на компанията, както и до каква степен изпълнява поетите ангажименти към клиентите.

С доказан опит в имущественото, автомобилното и животозастраховането, Групама България ще ориентира бизнес фокуса си през 2016 г. в частта на корпоративното застраховане, както и с особено внимание ще проучи сегмента на допълнителната здравна застраховка, земеделския пазар и застраховките със спестовен характер. „Умението на компанията постоянно да се подобрява в сферата на клиентското обслужване, в предлагането на балансирано портфолио съчетано със стриктно премерени рискове, както и в инвестирането в областта на иновациите ще бъде усъвършенствано и през следващата година“, сподели г-жа Болар.

ФАКТИ В ЧИСЛА/ГРУПАМА БЪЛГАРИЯ:
37% ръст на премийния приход спрямо предходната година;
64% ръст в Общо застраховане ( към септември 2015г);
18% ръст в Животозастраховане (към септември 2015г);
8% ръст на изплатени щети спрямо предходната година;
75% ръст на нови сключени полици спрямо предходната година, равняващо се на 45 000 нови клиента от началото на 2015 г.;

ФАКТИ В ЧИСЛА / ГРУПАМА ГРУП:
№ 1 по приходи в земеделското застраховане във Франция (декември 2014)
№ 1 по приходи в индивидуалното здравно застраховане във Франция (декември 2014)
№ 2 по приходи в имущественото застраховане във Франция (декември 2014)
№ 4 по приходи в автомобилното застраховане във Франция (декември 2014)
13 милиона членове и клиенти;
35 000 служители;
€6.3 милиарда на приходите в живота и здравното осигуряване;
€7.1 милиарда на приходите от имущесъвено и лично застраховане;
€13,6 милиарда постъпления (към април 2015);

Снимка: Groupama