От общо 1 милион уреди за топлинно счетоводство techem, монтирани в България, 680 хиляди са вече с дистанционно отчитане. От тях 570 хиляди са разпределителите по радиаторите, които се отчитат от дистанция и 90 хиляди са дистанционни водомери за топла вода. „Изборът на клиентите е еднозначен. Те се доверяват на системата за дистанционен отчет“, коментира Милена Стоянова, управител на Техем. Припомняме, че този процес по подмяна на визуалните уреди с дистанционни за клиентите на Техем започна още през 2009 г. и се случва поетапно. За това днес те не са притиснати от законовите срокове.

„Приоритет остава подмяната на водомерите за топла вода, за да бъдат изпълнени изискванията в законодателството. Това може да се случва поетапно при изтичане на 10-годишния срок за изправна работа на уреда, но не по-късно от 01.01.2027 г.“, коментира още Милена Стоянова. В изпълнение на изискванията, клиентите следва да консултират избора си на дистанционни уреди и водомери за топла вода с топлинния счетоводител, който обслужва сградата. Това ще ги предпази от риска да инвестират в нов водомер, закупен от доставчик, който не предлага последващ дистанционен отчет на този уред.

Цената на водомер за топла вода с дистанционен отчет на Техем е 130 лв. с включен ДДС. От Техем съветват при проучване на пазара и получаване на оферти, клиентите първо да се консултират с фирмата топлинен счетоводител, която работи в сградата, за да може да бъде гарантиран последващия дистанционен отчет и изработване на сметка. И на второ място да бъдат внимателни при рекламирани цени на уреди. Все по-често се срещат оферти, които не включват всички необходими дейности, като например узаконяване, монтаж и програмиране на водомерите.

Дистанционните водомери за топла вода и топлинните разпределители правят безпроблемно преминаването към месечни сметки за топлофицираните жилища, без изравнителна в края на отчетния период.

Топлинното счетоводство вече е по-лесно и удобно. Всички услуги, за които до момента потребителите на централно отопление трябваше да търсят топлинния счетоводител, вече са в … джоба им. Чрез новия портал на Техем, клиентите на водещата фирма за топлинно счетоводство у нас, могат да получават всякаква информация дигитално. Без усилия, без посещения в офис или обаждания, всеки потребител може да провери сметката си, графика кога ще бъде отчетен, да заяви монтаж на дистанционен водомер и/или разпределител, както и да поиска допълнителен отчет на уредите в имота си или корекция на сметката. Ако имате нужда от справка или е необходимо да подадете сигнал, също можете да го направите през портала, който дава възможност да проследите статуса на документа и да получите бърз отговор.

Дистанционни водомери за топла вода и топлинни разпределители, клиентски портал с редица функционалности и дигиталната инфраструктура на Техем, монтирана в сградите, които обслужва топлинния счетоводител, правят услугата по-удобна и дигитална. Вече дори не се налага физическо посещение на отчетник в сградата, както и достъп до уредите. В над 5000 сгради в София, Пловдив, Плевен, Русе и Козлодуй са монтирани дигитални четци на Техем, които „събират“ данни от дистанционните уреди в имотите на клиентите и по криптирана връзка ги изпращат в изчислителния център на топлинния счетоводител. В последствие, данните се разкодират и обработват, за да получат клиентите коректни месечни или изравнителни сметки за отопление и вода. При грешка в уреда, четецът сигнализира директно в офиса на Техем и така се гарантира постоянната изправна работа на уредите.