Микробите съществуват от милиони години. Те се намират навсякъде около нас. Повечето от тях са безвредни, дори жизненоважни за съществуването на хората. Друга, малка част от тях са патогенни и могат да причинят заболяване. Тук на помощ се включва имунната система, която е основният щит срещу вредните микроби. Как имунната система ни предпазва от инфекции, предстои да разберем.

Какво са микробите?

Микробите представляват микроорганизми и в зависимост от структурата си се разделят на няколко групи:

  • Прокариоти – това са едноклетъчни организми, които не носят своя генетичен материал в отделно ядро. Пример за прокариоти са бактериите.
  • Еукариоти - могат да бъдат едноклетъчни или многоклетъчни организми, които носят своя генетичен материал под формата на хромозоми в отделно ядро. Всички многоклетъчни организми са еукариоти - включително хората.
  • Вируси – те не са клетъчни организми. Структурата им се състои от генетичен материал (ДНК или РНК), който е обвит от протеинова обвивка. Пример за вирусна инфекция е вирусът на грипа.

Как вирусите инфектират човека?

Вирусите съществуват в сива зона между „живи“ и „неживи“, заради начина по който са структурирани и по който се размножават. Прокариотите и еукариотите се размножават сами. Вирусите обаче зависят от клетката гостоприемник за почти всичките функции. Размножаването на вирусите се осъществява посредством „инжектиране“ на генетичният им материал в гостоприемника. Интересно е обаче как отговаря нашата имунна система на вирусната атака.

Снимка: Stamatin

Имунната система – ще е то и как действа?

Съществуват два основни вида имунитет – вроден и придобит. Чрез неспецифичен имунитет, наричан още вроден имунитет, човешкото тяло се предпазва от чужд материал, възприеман като вреден. Микроби, малки като вируси и бактерии, могат да бъдат атакувани, както и по-големи организми като червеи. Всички имат вродена имунна защита срещу общи патогени. Тези първи линии на защита включват външни бариери като кожата и лигавиците.

Някои бели кръвни клетки (фагоцити) се борят с патогени, които преминават през външната защита. Фагоцитът заобикаля патогена, поема го и го неутрализира.

За разлика от вродения имунитет, специфичният имунитет позволява целенасочен отговор срещу специфичен патоген. Белите кръвни клетки, известни като лимфоцити, са жизненоважни за специфичния имунен отговор. Те се произвеждат в костния мозък и узряват в един от няколко подтипа. Два от тези подтипове са Т-клетки и В-клетки.

Антигенът е чужд материал, който предизвиква отговор на специфични клетки в тялото ни. Тези клетки узряват и произвеждат протеин, наречен антитяло. Този протеин е специфично насочен към определен антиген. Отделят се голям брой антитела, които се борят със специфични антигени, циркулиращи в кръвта.

Когато хората казват, че са „имунизирани“ срещу инфекция, те често имат предвид наличието на антитела срещу патоген. Въпреки това, както установихме, имунитетът е нещо повече от антитела и всъщност включва всички имунни отговори. Освен това, самите антитела са сложни, с различни структури и задачи.

Хранителните добавки в борбата с вирусите.

Имунната система е основния защитник на организма срещу вредители. Затова е хубаво да й помагаме и да я подсилваме както и когато можем. Известно е, че Stamatin притежава противовирусно и антибактериално действие, но не маловажно е да се отбележи, че този продукт може да окаже положителен ефект върху имунната система.

Екстрактът от Radix isatidis (Радикс исатидис), който се съдържа в Stamatin, подсилва вродения и придобит имунитет. Освен това, стимулира размножаването на лимфоцитите и продукцията на противовирусни антитела.

Африканското растение Pelargonium sidoides (Африкански здравец) проявява своя ефект посредством активиране на макрофагите и фагоцитозата, повишаване на синтеза на имуноглобулин А в секретите (слюнка и др.).

Не на последно място, Stamatin съдържа витамин Ц и цинк, които са важни ключови компоненти в правилното функциониране на имунната система. Цинкът е важен фактор за правилното действие на имунната система, т.к. е необходим за синтезирането и нормалното функциониране на неутрофили, NK-клетки, макрофаги, Т и В-лимфоцити.[5] За витамин С е известно, че е мощен антиоксидант и подготвя организма за среща с патогени и скъсява периода на боледуване.

С годините, хората са извоювали правото си да живеят сред микроорганизмите. Повечето от тях са безвредни, но съществува част, които са патогенни и причиняват заболяване. Имунната система е рицарят, който предпазва човек от вредителите и е важно да му помагаме. Stamatin може да бъде прекрасен съюзник и помощник на имунната система и по този начин хората стават по-малко податливи на повечето инфекции или ги преборват много по-бързо.