Министерският съвет днес освободи Пламен Пачев като член на Комисията по хазарта, по негова молба. На мястот6о му е назначен Петър Василев - досегашен директор на местата за лишаване от свобода.