Само в София членовете на Секционните избирателни комисии са 11 хиляди и законът им дава право да гласуват в повече от една секция.

В протоколите, които им раздават като образец, членовете на секционната комисия, които през целия ден ще са заети там, могат да се допишат под черта в избирателния списък и да гласуват не където живеят, а където работят - в секционната комисия.

„Имате право да гласувате само за кмет на столична община и за общински съветници”, обясни Полина Витанова, председател на ОИК – София.

В неделя в София избираме и районния си кмет. За него трябва да гласуваме в района, където живеем.

Да предположим, че един от тях  - той - като член на комисия гласува в нея за кмет на София и за общински съветници  и след това отиде в района си, където освен само за районен кмет гласува повторно за кмет на София и за общински съветници.

„Това е така, но после по избирателните списъци може да се засече двойното гласуване”, обясни член на комисия.

Членът на секционната комисия се подписва, че е гласувал и подписът се вижда в протокола на едната секция. В другата секцията няма как да знаят и видят, че членът на комисия вече е гласувал, освен ако самият той не им каже.

ГРАО вижда забележка в протокола, че членът на комисия вече е гласувал за кмет и общински съветници и проверява дали лицето е гласувало на друго място само за районен кмет. Проверката се прави след изборите и ако се открие двойно гласуване, то се коригира, а лицето носи наказателна отговорност.