По-сигурни и едновременно забавни пароли за онлайн банкиране, предлага британска технологична фирма. Паролите да са съставени не от букви, цифри и знаци, а от т. нар. емотикони.

Емотиконите са картинки, които изразяват определена човешка емоция на лицето и се ползват основно при интернет общуването.

Проучване показва, че емотиконите се запомнят по-лесно от традиционните пароли, защото хората запаметяват по-добре образи отколкото думи.

Според експерти по кибер сигурност обаче, нововъведението може да обърка хората, тъй като те трябва да запомнят повече от една парола.

Най-популярни сред емотиконите са: "Усмихнатото лице", "Сълзи през смях" и "Сърце".