Лястовиците, щъркелите и някои видове хищни птици вече се запътиха на юг. Есенната миграция на птиците привлича вниманието на учени и студенти в цялата страна.

„Бърдмап” е безплатен уебсайт (http://birdmap.5dvision.ee) за проследяване на птичите миграции над Европа и Северна Африка. Той е разработен от естонски и латвийски природозащитници.

Джипиес предаватели върху птиците осигуряват данни за техните миграции. Например на 28 август край Бургас е прелетяло ято черни щъркели. В този район на орнитологичен лагер са ученици от Ямбол. Те наблюдават, поставят пръстени на прелетните птици и научават повече за сателитното им проследяване.

„Сега, благодарение на сателитния предавател, ние знаем в реално време какво се случва с птицата. Предавателят на базата на джипиес взема точни координати и ние знаем на всеки 15 минути къде е птицата”, обяснява Стойчо Стойчев.

Сателитното наблюдение на птиците разкрива неочаквани подробности за техния живот. Например женски египетски лешояд мигрирал успешно в Африка. Но на следващата година птицата се забавила и нейния партньор вече си бил намерил друга любима.

Ако попаднете на прелетна или защитена птица в беда, информирайте Регионалната инспекция по околната среда и водите в най-близкото населено място.

Вижте още във видеото: